News

Ontbijtnetwerk met tien ondernemers

Ontbijtnetwerk met tien ondernemers

August 15, 2016

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Aan de tweede editie van The Breakfast Club hebben tien ondernemers meegedaan. De eerste editie van het netwerkevent was, voorafgegaan door een pilot, begin vorig jaar. Het doel van de organisatie is om ondernemers uit verschillende bedrijfstakken bij elkaar te brengen en om kennis te delen. De organisatie presenteerde tijdens het ontbijt ‘een bedrijfscase met lokale karakteristieken'. Alie ondernemers konden hierop reageren vanuit hun eigen expertise, waama een discussie volgde. De organisatie noemt de sfeer 'gezellig en inspirerend'. Ook een productpresentatie maakt onderdeel uit van de bijeenkomst. Die werd deze keer verzorgd door de Curaҫao Financial Group. Volgende maand zal Angelo Luidens van Stargue een presentare houden over sustainablity.